help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers

Gesetz vom 18. Februar 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich ergänzende Altersversorgung und zur Einführung einer ergänzenden Altersversorgung für als natürliche Person tätige Selbständige, mithelfende Ehepartner und selbständige Helfer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2018
Editie:1
Pagina:31131
  • 24/01/2019 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 24, 28 tot 51 en 70 tot 72
Advies van de Raad van State 62268 + 61353 + 59970
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 20: 30/06/2018 ("3 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad") (art. 33)
Art. 21: dag van bekendmaking (art. 33)
Art. 22 tot 32: 30/06/2018 ("3 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad") (art. 33)
Art. 34 tot 41: dag van bekendmaking (art. 70)
Art. 42, 1°: 02/10/2015 (art. 71)
Art. 42, 2°: dag van bekendmaking (art. 70)
Art. 43 tot 48: dag van bekendmaking (art. 70)
Art. 49, 1°: 29/06/2014 (art. 72)
Art. 49, 2° tot 4°: 23/03/2016 (art. 72)
Art. 50 en 51: dag van bekendmaking (art. 70)
Art. 52 tot 65: vanaf aanslagjaar 2019 (art. 66)
Art. 67 en 68: 30/06/2018 ("drie maanden na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 69)

Overgangsbepalingen: art. 20


Periode van geldigheid van 29/06/2014 tot ...
Opmerkingen Art. 39: dit artikel bepaalt dat "Telkens wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen vermeldt of bedoelt, moet deze worden gelezen alsof zij de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen vermeldt of bedoelt."