help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2017
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2018
Pagina:9897
Advies van de Raad van State 62159
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019
Art. 5 en 8: 01/01/2020
Art. 9 en 10: 01/01/2018
Art. 11 en 12: 01/01/2020
Art. 13: 01/01/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...