help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2017
Nummer: PLP 56
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2017
Editie:2
Pagina:103964
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2018
Opmerkingen Nederlandse tekst: bekendgemaakt in het BS vanaf pagina 104016.