help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 12 december 1991 houdende delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1991
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/1992
Pagina:5136
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

Periode van geldigheid van 01/01/1992 tot 30/11/2008