help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2017
Pagina:98207
Advies van de Raad van State 60869
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/11/2017 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 27/03/2017