help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/2017
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2017
Pagina:97628
  • 29/11/2017 (Rechtzetting)
    1) Opschrift (Franse tekst)
    2) Toevoeging van de bijlage
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 62130 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 62130
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/11/2017 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit werd in de databank opgenomen wegens de algemene draagwijdte van de rooster van indicatieve huurprijzen dat het invoert, ook al gaat het om een "document met indicatieve waarde".

2) Opschrift in het Nederlands: de oorspronkelijke Nederlandse tekst verschilt van de Franse tekst doordat eerstgenoemde begint met het woord "Besluit" (in plaats van "Uitvoeringsbesluit"), terwijl de Franse tekst begint met de woorden "Arrêté d'exécution". Deze discrepantie werd niet verbeterd door de rechtzetting die in het BS is bekendgemaakt op 29/11/2017.