help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 juli 2017 tot algemeenverbindendverklaring voor niet-aangeslotenen van de heffing op het aanbieden van rog sortering 4 die binnen de producentenorganisatie Rederscentrale werd overeengekomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2017
Editie:2
Pagina:79502
Advies van de Raad van State 60887
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: "na twaalf maanden vanaf de dag van inwerkingtreding of als de producentenorganisatie Rederscentrale de maatregel ten aanzien van haar leden intrekt"

TT

Periode van geldigheid van 11/08/2017 tot 11/08/2018