help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2017
Editie:2
Pagina:79443
  • 27/08/2018 (Duitse vertaling)
    Titels I, III tot V en VII tot IX
  • 12/10/2017 (Rechtzetting)
    Opschrift van de Franse tekst
Advies van de Raad van State 61275
Inwerkingtreding / Uitwerking "tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad" (art. 39, eerste lid)
Art. 3, a) tot g), l) en n), en art. 14: 03/01/2017 ("op de datum die als eerste wordt vermeld in artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU")

Periode van geldigheid van 03/01/2017 tot ...
Opmerkingen Wijze van lezing van de verwijzingen die door deze wet worden verwezenlijkt naar "Richtlijn 2014/65/EU en
Verordening 600/2014" evenals naar "OTF’s, mkb-groeimarkten, emissierechten of geveilde producten die daarop zijn gebaseerd": zie artikel 40, eerste en tweede lid.