help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 november 1988 houdende machtiging van de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA) tot deelneming in het kapitaal en aan de bedrijfsvoering van de vennootschap voor de distributie in België van diensten op het gebied van reservering georganiseerd door "Galileo Distribution Systems Ltd"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1988
Pagina:17448
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking