help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2016
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2016
Editie:1
Pagina:92110
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2017

Buitenwerkingtreding: "op 1 januari 2018, met uitzondering van de artikelen 3, 10, 11, 13 en 30" (MBVO 22/12/2019) en volledige opheffing op 31/12/2018: MBVO 19/12/2018, art. 32

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot 31/12/2018