help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rust-pensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/10/2016
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 01/12/2016
Page:79274
Avis du Conseil d'Etat 59290
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 2, 5 en 6: 01/01/2016
Art. 13 en 14: 01/01/2017Période de vigueur du 01/01/2016 au ...
Remarques Op pagina 79275 van het Belgisch Staatsblad van 01/12/2016 dienen de woorden "Zitting 2016-2017" gelezen te worden als "Zitting 2015-2016".