help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 52/92 van 9 juli 1992

"vernietigt artikel 18, eerste lid, 1°, van de wet van 28 december 1990 betreffende verscheidene fiscale en niet-fiscale bepalingen in de mate waarin die bepaling betrekking heeft op de artikelen 50 tot 57 van de herstelwet van 31 juli 1984. "


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1992
Nummer: 52/92
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 26/08/1992
Pagina:18684
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 28/12/1990

Periode van geldigheid van 28/12/1990 tot ...