help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 juli 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de hervorming van het kwalificerend onderwijs en van de samenwerking tussen de Centra voor geavanceerde technologieën en de professionele Referentiecentra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2016
Aard van de akte: Décret de la Commission communautaire française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2016
Editie:1
Pagina:61324
Advies van de Raad van State 59171
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Periode van geldigheid van 22/09/2016 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 22/06/2016