help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 20 juli 2016 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2016
Aard van de akte: Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/2016
Pagina:60658
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/09/2016 ("op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan")

Periode van geldigheid van 18/09/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 09/08/2016