help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 10 april 1995 besluit van de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën tot delegatie van bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan ambtenaren van het departement Algemene Zaken en Financiën (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1995
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1995
Pagina:23749
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.