help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van 10 april 1995 besluit van de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën tot delegatie van bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan ambtenaren van het departement Algemene Zaken en Financiën (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/04/1995
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/08/1995
Page:23749
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1995

Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.