help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/1994
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1994
Pagina:30280
Advies van de Raad van State 21043 - 21119
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Enkel de artikelen 2, 14 en 14bis van deze ordonnantie zijn altijd van kracht (analyse op de dag van bekendmaking van het OBBG 02/12/2021 in het BS 03/01/2022).