help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2016
Editie:1
Pagina:28980
  • 13/04/2018 (Duitse vertaling)
    Art. 83
  • 08/11/2016 (Duitse vertaling)
    Artt. 1, 3 tot 39, 41 tot 75, 78 tot 82, 84 en 88 tot 94
Advies van de Raad van State 57804
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 5 en 17 tot 23: 23/03/2017 (KB 19/03/2017, BS 23/03/2017)
Art. 8: te bepalen door de Koning: 26/01/2019 (KB 07/12/2018, BS 16/01/2019)
Art. 67: 01/04/2015
Art. 92 en 93: 01/06/2016 (KB 23/05/2016, BS 30/05/2016)

Overgangsbepalingen: art. 92 en 93

Periode van geldigheid van 01/04/2015 tot ...