help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2015 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels planningsbureau


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2016
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/2016
Pagina:16714
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking treedt in werking op de dag waarop het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administatief Statuut en de bezoldigingsregeling van het personeel van het Brussels Planningsbureau van kracht wordt.

Periode van geldigheid van 01/10/2016 tot ...