help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2016
Pagina:1059
Advies van de Raad van State 58020
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016
Art. 6 tot en met 10: 01/11/2015

Periode van geldigheid van 01/11/2015 tot ...
Opmerkingen Omzetting van richtlijn 2014/107/EU: hoofdstuk 4 (art. 12 en 13) voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.