help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Economische Herstelwet van 27 maart 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2009
Editie:1
Pagina:25986
  • 25/05/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de artikelen 59 tot 69 van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 17/06/2009
  • 19/02/2010 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 20, 25 tot 35, 38, 39 en 49 tot 52
Advies van de Raad van State 45849 + 46019 + 46022 + 46055
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking met uitzondering van de volgende bepalingen:
Art. 2: 01/01/2009
Art. 4, 1°: van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010
Art. 4, 2° tot 4°: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2010
Art. 4, 5°: van toepassing op de interesten gedragen vanaf 01/01/2009
Art. 5, A: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2009
Art. 5, B: van toepassing op de in artikel 156bis, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010
Art. 7: 01/02/2009
Art. 9 tot 12: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2010
Art. 13, 1° en 2°: 01/01/2009
Art. 13, 3° en 4°: 01/01/2010,
Art. 14: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2010
Art. 15, 1° en 2°: 01/01/2009
Art. 15, 3° en 4°: 01/01/2010
Art. 16: 01/01/2009
Art. 17, A en B: 01/06/2009
Art. 17, C: 01/01/2009
Art. 17, D: 01/01/2010
Art. 18, 1°: 01/01/2009
Art. 18, 2° en 3°: 01/06/2009
Art. 18, 4° tot 6°: 01/01/2010
Art. 22: 01/01/2009
Art. 23: van toepassing op de premies die vervallen vanaf de dag van de bekendmaking van de huidige wet in het Belgisch Staatsblad
Art. 25: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2010.
Art. 26: van toepassing op de kosten die worden gedaan of gedragen vanaf 01/01/2009
Art. 27 tot 29: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2010.
Art. 30: van toepassing op gevallen van werkverwijdering die zich voordoen vanaf 01/01/2010
Art. 31 tot 35: 01/01/2010
Art. 36 en 37: 01/01/2009
Art. 40 tot 46: deze artikelen treden in werking op de dag van de bekendmaking van de huidige wet in het BS, met name op 07/04/2009, en zijn van toepassing op alle collectieve ontslagen die vanaf deze datum zijn aangekondigd.
Art. 50: 01/01/2009
Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...