help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/2015
Pagina:68986
Advies van de Raad van State 58226
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: in zoverre dit artikel het artikel 1 van het KB 06/11/2010 vervangt door een nieuw artikel dat geen 3° vervat: 10de dag na bekendmaking
Art. 1: in zoverre dit artikel een 3° in het nieuwe artikel 1 van het KB 06/11/2010 invoegt: 01/05/2016

Periode van geldigheid van 27/11/2015 tot ...