help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 03/07/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/07/2015
Page:46882
Avis du Conseil d'Etat 57568
Entrée en vigueur / Effet 01/05/2015
Art. 2: 01/01/2015 ("met uitzondering van (...) artikel 2, wat de exclusieve toekenning van taken aan het Agentschap Overheidspersoneel betreft ten aanzien van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de Publiekrechtelijk Extern Verzelfstandigde Agentschappen, dat in werking treedt op de dag waarop het decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003,wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de Beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening in het Belgisch Staatsblad Gepubliceerd wordt")
Art. 3 en 17: "op de dag waarop de uittreding van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, uit Jobpunt Vlaanderen plaatsvindt"

Période de vigueur du 01/05/2015 au ...