help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juni 2015 waarbij aan sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (PC 335) de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse arbeidsduurgrenzen alsook om werknemers 's nachts en/of op zon- of feestdagen tewerk te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/2015
Pagina:36781
Advies van de Raad van State 57353
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/07/2015 tot ...