help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juni 2015 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/2015
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/2015
Pagina:36795
Advies van de Raad van State 57466
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2015

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot 31/12/2021