help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 mei 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/2015
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2015
Editie:2
Pagina:35953
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding : dag van bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "toepasselijk op alle materies die onderwezen worden vanaf 01/09/2015"

Overgangsbepalingen: art. 2, tweede zin.

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot 31/08/2016