help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2015
Pagina:25847
  • 26/11/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 10/08/2015
Advies van de Raad van State 57140 + 57368
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 tot 6: 01/01/2016 (art. 7). Opgelet: de artikelen 2 tot 6 zijn niet van toepassing op de personen die door het artikel 8, eerste lid, 1° tot 3°, worden vermeld.
Art. 9 tot 20: die artikelen treden in werking op 01/01/2015 en zijn eveneens toepasselijk op de op 31/12/2014 lopende pensioenen en cumulaties (art. 21).
Art. 22: 01/01/2015 (art. 23)
Art. 24 tot 25: 01/01/2016 (art. 26)

Overgangsbepalingen: art. 8

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...