help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 maart 2015 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2015
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/2015
Editie:1
Pagina:20798
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2015

Periode van geldigheid van 01/04/2015 tot 28/10/2018
Opmerkingen Rechtsgrond / Juridisch kader: elfde lid van de aanhef niet geanalyseerd omdat geen spoor gevonden werd van de bekendmaking van het KB 26/02/2015 in het Belgisch Staatsblad.