help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2014
Pagina:82959
Advies van de Raad van State 55961
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2014 ("de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")

Rekening houdende met de franse tekst van artikel 14, werd de inwerkingtreding vastgesteld op 01/12/2014, wat de datum is die overeenkomt met de vermoede wil van de steller van de tekst. In de Nederlandse tekst ontbreken de woorden "die volgt" na het woord "maand".

Periode van geldigheid van 01/12/2014 tot ...