help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/2014
Pagina:43610
Advies van de Raad van State 53226
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/06/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

DVO 10/07/2008, art. 22: "De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, conform de regels van het Wetboek van vennootschappen. Elke statutenwijziging moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering."

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 25/04/2014