help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 27 februari 2014 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/2014
Editie:1
Pagina:28490
Advies van de Raad van State 53752
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 29, 30 en 31

Periode van geldigheid van 12/04/2014 tot ...