help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 februari 2014 tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Zr-89 ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/2014
Pagina:12409
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/02/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2016 worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt, behalve wanneer deze besluiten een opgenomen koninklijk of ministerieel besluit wijzigen. Voor het consulteren van recentere besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of van de wijzigingen aangebracht aan bestaande besluiten, raadpleegt u de website van Justel of de juridische databank "Jurion" die door het betrokken agentschap zelf wordt beheerd (http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl ).