help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van het afdelingshoofd van 29 januari 2014 houdende de wijziging van de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling Zeeschelde


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/01/2014
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/02/2014
Edition:2
Page:9671
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/02/2014

Période de vigueur du 01/02/2014 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Tweede en derde lid van de aanhef: niet geanalyseerd omdat geen spoor gevonden wordt van de bekendmaking van de betreffende besluiten in het Belgisch Staatsblad.