help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:1
Pagina:8679
Advies van de Raad van State 52268
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte die de oproeping bevat van de kiezers voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zullen worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014"

Art. 2: "op dezelfde dag als artikel 638bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 41 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel": 31/03/2014