help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1969 tot bepaling van het bedrag van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de voorzitters en de leden van de adviserende commissie van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1978
Pagina:7410
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/07/1978 tot ...