help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Planning en Coördinatie van 28 november 2013 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/2014
Editie:2
Pagina:4103
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2013

Periode van geldigheid van 01/12/2013 tot 01/06/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.