help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de n.v. Infrabel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/2014
Editie:2
Pagina:3750
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/2013

Periode van geldigheid van 31/12/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 21/12/2013