help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieller Erlass vom 24. Oktober 2013 zur Festlegung des Formulars des Tätigkeitsberichtes für Leiharbeitsvermittler in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Ministerieel besluit van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het formulier voor het activiteitenverslag van uitzendbureaus in de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2014
Editie:2
Pagina:3028
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/10/2013

Periode van geldigheid van 31/10/2013 tot 31/12/2022