help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het immatriculatiedocument voor pleziervaartuigen en tot wijziging van diverse bepalingen inzake retributies voor de scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/2014
Pagina:214
Advies van de Raad van State 53638
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2014 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 9: "De bepalingen met betrekking tot de immatriculatieplaat van een pleziervaartuig opgenomen in de bijlage bij hetzelfde besluit die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing voor pleziervaartuigen voorzien van een immatriculatieplaat voor de inwerkingtreding van dit besluit."

Periode van geldigheid van 01/02/2014 tot ...