help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 225614 van 26 november 2013

"De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 "houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen", bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2013."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2013
Nummer: 225614
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Niet meer in werking": begrijp nader dat deze schorsing opgeheven is bij arrest RvS nr. 241220 van 17/04/2018.