help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/2013
Editie:2
Pagina:84826
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Geen advies binnen gevraagde termijn
Rolnummer: 53987
Pas d'avis dans le délai demandé
Numéro de rôle: 53987
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2013 ("de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/12/2013 tot ...