help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2014
Pagina:80807
Advies van de Raad van State 56429
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op de datum van goedkeuring van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2014-2020, door de Europese Commissie, maar ten vroegste op 1 januari 2015": vastgesteld op 01/01/2015 (BVR 27/03/2015)

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de verbintenissen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2015. Dit besluit is ook van toepassing op de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015 en die gesloten zijn op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling. De voorwaarden van de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015, worden aangepast aan de bepalingen van
Dit besluit. Als de landbouwer deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt de verbintenis zonder dat terugbetaling wordt
Verlangd voor de periode waarin de verbintenis al is nagekomen.

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...