help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wegverbinding Ieper-Veurne"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/07/2013
Editie:2
Pagina:45045
Advies van de Raad van State 53383
Inwerkingtreding / Uitwerking Veertien dagen na de bekendmaking (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.8)

Dit besluit werd geschorst (zie "Alle" in de analyse) en daarna is gedeeltelijk vernietigd (zie "niet omschreven" in de analyse).


Periode van geldigheid van 31/07/2013 tot ...