help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool « sportwetenschappen »


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/2013
Editie:2
Pagina:44997
Advies van de Raad van State 53391
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: de eindtermen vermeld in artikel 2 hebben uitwerking vanaf het schooljaar 2014-2015 (DVO 22/11/2013, art. 3).

Periode van geldigheid van 27/07/2013 tot ...