help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2013
Editie:2
Pagina:5286
Advies van de Raad van State 51602 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 tot 10: te bepalen door de Koning en, uiterlijk, op 01/01/2014
Art. 33: uitwerking: data van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...