help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2013
Pagina:3206
  • 21/01/2013 (Rechtzetting)
    De bekendmaking in het BS van 16/01/2013 moet als nietig beschouwd worden.
  • 16/01/2013 (Bekendmaking)
Advies van de Raad van State 52656
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 2

Periode van geldigheid van 03/02/2013 tot ...