help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2012
Pagina:79778
Advies van de Raad van State 52153
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013
Art. 2 en 3: 01/01/2014 wat betreft de overheidsdiensten die op 1 januari 2013 het percentage van 2 % bereiken
(begrijp: wat betreft de overheidsdiensten waarin het aantal tewerkgestelde personen met een handicap op 1 januari 2013 het percentage van 2 % van het effectief van het personeel bereikt)


Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...