help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 tot wijziging van verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van de reisbureaus


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/2012
Editie:2
Pagina:71348
Advies van de Raad van State 51803
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 1, 25, 26, 1°, 2°, 4° en 5° en 27: 01/01/2014
Art. 5, 1° en 2°, 6 en 18, 1°, 2°, 3° en 4°: 01/01/2013
Art. 5, 3° en 18, 5°: 01/01/2011
Art. 7: "op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 13 juli 2012 tot wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus": 14/08/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...