help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal (van het Agentschap Onroerend Erfgoed) van 8 november 2012 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/2012
Editie:2
Pagina:67204
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/11/2012 tot 13/12/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van het Agentschap Onroerend Erfgoed)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.