help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij van 25 september 2012 houdende delegatie van personeelsbevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 25/09/2012
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/10/2012
Page:63514
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Période de vigueur du 18/10/2012 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Geen spoor van bekendmaking teruggevonden van het BVR van 23/10/2009 vermeld in de aanhef.